Lekker zingen zanggroep

Stedelijk Jeugdkoor Breda: Kerst met Anton Pieck

Onze Lekker zingen zanggroep is een naschoolse zanggroep, die vooral gericht is op lekker zingen als ontspannen naschoolse activiteit. In de Lekker zingen zanggroep is er veel aandacht voor de combinatie zingen – bewegen.

De Lekker zingen zanggroep werkt niet met de Nachtegaal-methode, zoals bij de Nachtegaal-zanggroepen. Zangers krijgen dan ook geen huiswerk mee en werken niet continu aan concertprogramma’s.

Wel zingen ze één keer per jaar mee in een concert van Stedelijk Jeugdkoor Breda, om te ervaren hoe leuk het is om mee te werken aan een concert.