Missie / Visie

Missie

Wij zijn Stedelijk Jeugdkoor Breda (afgekort SJB) en wij zijn er voor basisschoolkinderen vanaf groep 4 en jongeren op de middelbare school. We laten zoveel mogelijk kinderen en jongeren in en om Breda plezier beleven aan zingen. En tegelijkertijd kunnen zangers bij ons echt goed leren zingen, vooral in onze Nachtegaal-groepen die tijdens de repetities met de Nachtegaal-methode van Caro Kindt werken.

Wij werken niet met één bepaald repertoire. We bieden bewust gevarieerde muziek aan. Van klassiek tot pop en van wereldmuziek tot musical. Van meerstemmig tot unisono. En dat alles in diverse talen: Nederlands, Engels, Spaans, etc. Juist deze variatie aan muziek vormt naar ons idee een belangrijk onderdeel van het leren zingen en de ontwikkeling van (jonge) zangers.

Ook al zijn we niet verbonden aan een kerk, soms zingen we wel kerkelijke muziek. Gewoon omdat het mooi en leerzaam is en omdat het past in het brede repertoire dat we willen bieden.

Een aantal keer per seizoen treedt Stedelijk Jeugdkoor Breda op, vooral in en om Breda. Daarbij streven we naar afwisselende concerten en programma’s/muziekstijlen op – zo mogelijk – verrassende locaties.

Visie

Stedelijk Jeugdkoor Breda bestaat nu een paar jaar en heeft zichzelf voor de komende jaren een aantal doelen gesteld.

Een van die doelen is: groeien. We willen meer kinderen en jongeren enthousiasmeren om bij Stedelijk Jeugdkoor Breda te zingen. Hoe meer omvang, hoe meer zanggroepen we kunnen opstarten voor verschillende leeftijden maar ook voor verschillende nivo’s.

Bij voldoende omvang ambiëren we een zanggroep voor onze gevorderde zangers (een ‘concertkoor’), dat ingezet kan worden voor diverse optredens met andere koren en/of orkesten.