Privacy Statement

Stedelijk Jeugdkoor Breda is er voor kinderen vanaf groep 4 en voor middelbare scholieren. We laten zoveel mogelijk kinderen en jongeren in en om Breda plezier beleven aan zingen. Om dit te kunnen realiseren en organiseren, verwerkt Stedelijk Jeugdkoor Breda persoonsgegevens.

Stedelijk Jeugdkoor Breda respecteert de persoonlijke levenssfeer van de zangers, hun ouders, zijn dirigenten en begeleiders, bezoekers en relaties. Van iedereen dus die op welke manier dan ook betrokken is bij onze activiteiten. De Europese privacy-wetgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) hanteert Stedelijk Jeugdkoor Breda daarbij als uitgangspunt bij het verwerken van persoonsgegevens.

Dit privacy statement heeft betrekking op de verwerkingen van persoonsgegevens die onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Stedelijk Jeugdkoor Breda plaatsvinden.

Doel verwerkingen

Wij verwerken persoonsgegevens o.a. om:

  • de aanmelding en opzegging van zangers af te handelen;
  • zangers en hun ouders te informeren over de repetities en concerten;
  • concerten en projecten te organiseren;
  • het plezier van samen musiceren te delen;

Foto’s, video’s en geluidsfragmenten delen verhoogt het plezier van samen musiceren. Daarom deelt Stedelijk Jeugdkoor Breda foto’s, video’s en geluidsfragmenten met de zangers en hun ouders, maar alleen als de betreffende ouders daar uitdrukkelijke toestemming voor hebben gegeven.

  • contributie te innen;
  • de bekendheid van Stedelijk Jeugdkoor Breda te vergroten en nieuwe zangers te werven;

Op onze website, op Facebook en voor PR-materiaal – zoals flyers en posters – maken we graag gebruik van foto’s, video’s en geluidsfragmenten. Daarmee kunnen we krachtig(er) uitstralen wie we zijn en wat we doen. Deze foto’s, video’s en geluidsfragmenten ondersteunen dus onze PR-doeleinden, dragen bij aan onze bekendheid en zetten kracht bij bij de werving van nieuwe zangers.

  • het artistieke team van Stedelijk Jeugdkoor Breda te kunnen laten functioneren;
  • het bestuur te kunnen laten functioneren.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot jou en/of je kind, zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres en geboortedatum. Maar ook foto’s en video-opnames kunnen persoonsgegevens zijn. Daarover hieronder meer.

Foto’s, video’s en geluidsfragmenten, niet zijnde persoonsgegevens

Op onze website, Facebook en PR-materiaal publiceren we soms foto’s en video’s waarbij de gezichten van de kinderen niet in beeld zijn, de kinderen van een dusdanige afstand in beeld zijn gebracht dat ze niet herkenbaar zijn óf de beelden zijn vervormd met behulp van bijvoorbeeld Photoshop. Deze foto’s en video’s hoeven niet als persoonsgegevens te worden beschouwd.

Geluidsfragmenten die wij op onze website en/of op Facebook publiceren, beschouwen wij ook niet als persoonsgegevens, tenzij in het fragment duidelijk sprake is van een gezongen of gesproken solo.

Foto’s, video’s en geluidsfragmenten, wel zijnde persoonsgegevens

Als we een foto, video of geluidsfragment publiceren op de website/Facebook/PR-materiaal, die wél te herleiden is naar jou als persoon (of je kind), dan gebeurt dat uitsluitend als je daarvoor (als ouder of verzorger) uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

Een afgegeven toestemming geldt tot het moment, dat de toestemming wordt ingetrokken. Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is het te allen tijde mogelijk om de afgegeven toestemming in te trekken. Dit kan door een mail te sturen naar info@stedelijkjeugdkoorbreda.nl.

Wordt een toestemming niet ingetrokken, dan kan het beeld- en geluidsmateriaal voor onbepaalde tijd worden gebruikt. Dus ook nadat een zanger is gestopt bij Stedelijk Jeugdkoor Breda.

Zodra de toestemming is ingetrokken, wordt het gebruikte beeld- en geluidsmateriaal van je kind zoveel mogelijk verwijderd van bijvoorbeeld de website of de Facebook-pagina van Stedelijk Jeugdkoor Breda. Gedrukte posters, folders en flyers worden nog wel gebruikt totdat de oplage op is. Er wordt geen nieuwe oplage meer gedrukt met beeldmateriaal waarvoor geen toestemming meer geldt.

Verstrekking aan derden

Stedelijk Jeugdkoor Breda kan voor het verwerken van je persoonsgegevens derden inschakelen, bijvoorbeeld voor de hosting en het onderhouden van de website (incl. contactformulier met persoonsgegevens).

Stedelijk Jeugdkoor Breda waarborgt in dat geval door middel van een verwerkersovereenkomst dat deze derden voldoen aan de privacywetgeving AVG.

Datalek

Mochten persoonsgegevens onverhoopt toch in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens mogen hebben, dan is sprake van een datalek. Heb je een vermoeden van een datalek? Meld dit dan zo snel mogelijk aan Stedelijk Jeugdkoor Breda.

(Als sprake is van een datalek, dan kan het zijn dat dit binnen 72 uur gemeld moet worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Snelheid is dus geboden.)

Rechten van betrokkene

Je kunt bij Stedelijk Jeugdkoor Breda gebruik maken van de rechten, zoals in de Europese privacy-wetgeving AVG opgenomen. Zo kun je verzoeken om inzage in en de mogelijkheid tot het bijwerken en herzien van je persoonsgegevens, die Stedelijk Jeugdkoor Breda van jou en/of je kind heeft en verwerkt.

Dit doe je door je verzoek kenbaar te maken aan het bestuur van Stedelijk Jeugdkoor Breda via info@stedelijkjeugdkoorbreda.nl.

Wijzigingen

Stedelijk Jeugdkoor Breda behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Raadpleeg daarom regelmatig dit privacy statement voor de meest actuele versie.

Cookies en profilering

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Stedelijk Jeugdkoor Breda gebruikt functionele en marketing cookies.

Bij jouw eerste bezoek aan https://www.stedelijkjeugdkoorbreda.nl ben je geïnformeerd over de cookies die Stedelijk Jeugdkoor Breda gebruikt en heb je wel/niet toestemming gegeven voor het plaatsen van marketing cookies. Die toestemming is met een toestemmingscookie opgeslagen, zodat je niet bij elk bezoek een cookiemelding krijgt.

Je kan je toestemming op de pagina ‘Cookiebeleid’ altijd aanpassen of intrekken. Op die pagina staat ook het volledige overzicht met de cookies die SJB gebruikt. Hier alleen een korte toelichting.

Functionele of technische cookies

Functionele (technische) cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt op alle apparaten en in alle browsers. Deze cookies slaan geen persoonsgegevens op. Ook die cookie die jouw cookie-toestemming opslaat, valt in deze categorie.

Marketing of tracking cookies

Marketing cookies, ook wel tracking cookies genoemd, houden jouw surfgedrag bij zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Contact

Voor vragen of opmerkingen aangaande het privacy-beleid van Stedelijk Jeugdkoor Breda kun je contact opnemen met het bestuur van Stedelijk Jeugdkoor Breda.  Zie voor contactgegevens op de website onder Contact of stuur een mail naar info@stedelijkjeugdkoorbreda.nl.

Versiedatum: 20-8-2020