Privacy Statement

Stedelijk Jeugdkoor Breda (afgekort SJB) is er voor kinderen en jongeren van 4½ tot 18 jaar. We laten zoveel mogelijk kinderen en jongeren in en om Breda plezier beleven aan zingen. En tegelijkertijd leren we onze zangers echt goed zingen, door muziekles en zangles in te bedden in de repetities.

Om dit te kunnen realiseren en organiseren, verwerkt SJB persoonsgegevens.

Het Stedelijk Jeugdkoor Breda (SJB) respecteert de persoonlijke levenssfeer van de zangers, hun ouders, zijn dirigenten en pianisten, bezoekers en relaties; van iedereen dus die op welke manier dan ook betrokken is bij de activiteiten van SJB. De Europese privacy-wetgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) hanteert SJB daarbij als uitgangspunt voor hoe persoonsgegevens worden verwerkt.

Dit privacy statement heeft betrekking op alle verwerkingen die onder verantwoordelijkheid van de Stichting Stedelijk Jeugdkoor Breda plaatsvinden.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot jou en/of je kind, zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres en geboortedatum.

Maar ook foto’s en video-opnames kunnen persoonsgegevens zijn. Daarover verderop meer.

Doel verwerkingen

Wij verwerken persoonsgegevens o.a. om:

 • de aanmelding en opzegging van zangers af te handelen;
 • zangers en hun ouders te informeren over de repetities en concerten;
 • contributie te innen;
 • het artistieke team van SJB te formeren en te kunnen laten functioneren;
 • het bestuur te formeren en te kunnen laten functioneren;
 • concerten en projecten te organiseren;
 • het plezier van samen musiceren te delen;
 • PR-doeleinden.

Foto’s, video’s en geluidsfragmenten

Interne nieuwsbrief

Foto’s, video’s en geluidsfragmenten kunnen leuk zijn, om binnen SJB met elkaar te delen. Dat verhoogt het plezier van het samen musiceren. Daarom deelt SJB foto’s, video’s en geluidsfragmenten met de zangers en hun ouders, maar alleen als de betreffende ouders daarvoor bij de inschrijving uitdrukkelijke toestemming voor hebben gegeven.

Website, Facebook en PR-materiaal zoals flyers

Ook op onze website, op Facebook en voor PR-materiaal zoals flyers en posters maken we graag gebruik van foto’s, video’s en geluidsfragmenten. Daarmee kunnen we krachtig uitstralen wie we zijn en wat we doen. Deze foto’s, video’s en geluidsfragmenten ondersteunen dus onze PR-doeleinden.

Op onze website, Facebook en PR-materiaal publiceren we zoveel mogelijk foto’s en video’s waarbij:

 • de gezichten van de kinderen niet in beeld zijn óf;
 • de kinderen van een dusdanige afstand in beeld zijn gebracht dat ze niet herkenbaar zijn óf;
 • de beelden zijn vervormd met behulp van bijvoorbeeld Photoshop;

waardoor deze foto’s en video’s niet als persoonsgegevens hoeven te worden beschouwd.

Geluidsfragmenten die wij op onze website en/of op Facebook publiceren, beschouwen wij ook niet als persoonsgegevens, tenzij in het fragment duidelijk sprake is van een gezongen of gesproken solo.

Als we een foto, video of geluidsfragment willen publiceren op de website/Facebook/PR-materiaal, die wél te herleiden is naar jou als persoon (of je kind), dan gebeurt dat uitsluitend als je daarvoor als ouder bij inschrijving uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

Cookies en profilering

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. SJB gebruikt functionele en marketing cookies.

Bij jouw eerste bezoek aan https://www.stedelijkjeugdkoorbreda.nl ben je geïnformeerd over de cookies die SJB gebruikt en heb je wel/niet toestemming gegeven voor het plaatsen van marketing cookies. Die toestemming is met een toestemmingscookie opgeslagen, zodat je niet bij elk bezoek een cookiemelding krijgt.

Je kan je toestemming op de pagina ‘Cookiebeleid’ altijd aanpassen of intrekken. Op die pagina staat ook het volledige overzicht met de cookies die SJB gebruikt. Hier alleen een korte toelichting.

Functionele of technische cookies

Functionele (technische) cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt op alle apparaten en in alle browsers. Deze cookies slaan geen persoonsgegevens op. Ook die cookie die jouw cookie-toestemming opslaat, valt in deze categorie.

Marketing of tracking cookies

Marketing cookies, ook wel tracking cookies genoemd, houden jouw surfgedrag bij zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Verstrekking aan derden

SJB kan voor het verwerken van je persoonsgegevens derden inschakelen, bijvoorbeeld voor de hosting en het onderhouden van de website (incl. contactformulier met persoonsgegevens).

SJB waarborgt in dat geval door middel van een verwerkersovereenkomst dat deze derden voldoen aan de privacywetgeving AVG.

Datalek

Mochten persoonsgegevens onverhoopt toch in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens mogen hebben, dan is sprake van een datalek. Heb je een vermoeden van een datalek? Meld dit dan zo snel mogelijk aan SJB.

(Als sprake is van een datalek, dan kan het zijn dat dit binnen 72 uur gemeld moet worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Snelheid is dus geboden.)

Rechten van betrokkene

Je kunt bij SJB gebruik maken van de rechten, zoals in de Europese privacy-wetgeving AVG opgenomen. Zo kun je verzoeken om inzage in en de mogelijkheid tot het bijwerken en herzien van je persoonsgegevens, die SJB van jou en/of je kind heeft en verwerkt.

Dit doe je door je verzoek kenbaar te maken aan het bestuur van SJB via info@stedelijkjeugdkoorbreda.nl.

Wijzigingen

SJB behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Raadpleeg daarom regelmatig dit privacy statement voor de meest actuele versie.

Contact

Voor vragen of opmerkingen aangaande het privacy-beleid van SJB kunt u contact opnemen met SJB.  Zie voor contactgegevens op de website onder Contact of stuur een mail naar info@stedelijkjeugdkoorbreda.nl.

Versiedatum: 9-5-2019.